edgaras1 

1972 - 1992...

Jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas

amžinai jaunas ir amžinai gyvas...visų vilkų atmintyje..

 

1992 metų balandžio 27 dieną, Greito reagavimo brigados "Geležinis vilkas" specialiosios paskirties oro desanto būrio karys jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas atlikdamas 117 parašiutinį šuolį ir neišsiskleidus parašiutui žuvo Vingio parke...

 

Edgaras išėjo iš gyvenimo taip kaip ir gyveno - apsuptas artimiausių jo bendražygių. Jo gyvenimas buvo trumpas, bet labai prasmingas. Jo atmintis išliks amžina ir bus saugojama ir puoselėjama tol kol nors vienas tikras vilkas bus gyvas...


Pagerbiant Edgaro atminimą, visi jį pažinojusieji kviečiami susitikti prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo, šių metų balandžio 28 dieną 1100 val. ryto.

Aplankysime Edgarą, pasidalinsime prisiminimais, nepamiršime pagerbti ir Tado, kuris netoliese ilsisi...vėliiau persikelsime į Edgaro žūties vietą kur planuojame uždegti žvakutę prie akmens kuris žymi Edgaro katastrofos vietą...

Prisiminimui įdedu a.a. Normundo Valterio sukurtą dainą apie Edgarą Kopciką ir kurią taip gražiai įdainavo Vitalijus Beconis, pirmojo Lietuvos kariuomenės šaukimo karys kuris kartu su Edgaru tarnavo beatsikuriančioje Lietuvos kariuomenėje..

http://www.veoh.com/watch/yapi-BUT9_2WOZlU?h1=Jie+i%C5%A1%C4%97jo%2C+bet+visada+liks+tarp+m%C5%ABs%C5%B3 

daugiau info:

http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_j._psk._edgaro_kopciko_zuties_20-osios_metines

 

 2016 04 28..

e0 e1 e2       

e6

 

normudas valteris litpla

NORS teka kraujas žeme mūsų
Lietuvių - karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

((LLK "Tauro" Apygardos  himnas)

1996 metų balandžio 17 dieną NATO taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje, žuvo Lietuvos karo akademijos absolventas 23 metų vyresnysis leitenantas Normundas Valteris.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb032dc5fb8

Mokomasis junginys daugelį metų buvo nubrauktas į istorijos užkulisius ir po 25-ų metų, nuostabių žmonių dėka Mokomojo Junginio istorija buvo iškelta į paviršių. Mums padėkojo Lietuvos valstybės vadovai, mums dėkojo ministras, kariuomenės vadas, viceministras, mums dėkojo paprasti Vilniečiai...už tai, kad kažkada juos gynėme, apgynėme ir iškovojome laisvę jiems ir sau.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb033376c27

Jūsų žiniai noriu perteikti pranešimą kurį skaičiau Seimo Kovo 11-osios salėje, sausio 12 dieną 2016 metais. Kas tingite skaityti galite rasti video įrašą mano ir kitų pranešėjų pranešimus sekančiu adresu:

VIDEO

 

Įvadas

Dėkoju generolui Česlovui Jezerskui už man suteiktą pasitikėjimą ir garbę kalbėti šiai garbingai auditorijai.

 

Gerbiama  mano bendražygiai. Man, kaip buvusiam krašto apsaugos departamento, mokomojo junginio kariui, ir šiuo metu Lietuvos kariuomenės Mokomojo pulko vadui, yra didžiulė garbė šioje didingoje salėje, kurią man teko garbės saugoti ir ginti 1991 metais,  trumpai pristatyti atkuriamos Lietuvos kariuomenės karių vaidmenį mūsų šalies gynyboje prieš 25 metus...lygiai prieš tiek kiek aš turiu garbės tarnauti savo mylimai Tėvynei Lietuvai.

2

 

1 velines 2 velines

3 velines 4 velines

5 velines

6 velines

7 velines

8 velines

9 velines

Ar jaunas tebesi, ar daug nugyvenai

Po vieną mes visi išeisim iš čionai.

Paskui ateis kiti – ir vėl turės išeiti, -

Nė vienas šioj šaly nebūna amžinai.

Omaras Chajamas „Rubajatai“

didžiulė padėka Mindaugui Abaravičiui už puikias nuotraukas.

 

vilkų klubo administracija