30th of 13 January 1991

Vytė Nemunėlis

Mano Vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,

Aš vėliavėlę nudažiau,

Ji popierinė ir mažytė,

Bet man už viską švies gražiau.

 

Geltona, žalia ir raudona

Vėjeliui pučiant mirguliuos,

Viena primins rugelių duoną,

Kita - kaip sodai mūs žaliuos.

 

O ta trečioji tartum kraujas,

Vis neramins ilgai manęs,

Kol švies tėvynei rytas naujas,

Kol Vytis laisvę jai parneš.

     Brangūs bendražygiai, Laisvės gynėjų diena tai diena kai mes buvome apsisprendę savo vienintelę Dievo dovaną - gyvybę iškeisti į Lietuvos laisvę. Prie televizijos bokšto mūsų broliai ir sesė pasiaukojo, o mes buvome pasirengę pasiversti ugnies laužu ir Laisvės laužo šviesoje nušviesti Lietuvos žmonėms ir pasauliui mūsų tautos norą būti laisvais ir nepriklausomais.

     Mes nežuvome, tačiau savo širdyse mes visada nešiojamės tą Laisvės ugnį kuri jau buvo uždegta. Prisiminkime kaip mes jau buvome atsisveikinę su savo mylimaisiais ir vienas kitu. Tačiau daugeliui iš mūsų pasisekė išgyventi. Laisvės gynėjų dieną mes privalome atminti ir pagerbti tuos kurių nebėra tarp mūsų, kurie negali mėgautis iškovota Lietuvos Laisve. Bet mes taip pat turime teisę ir didžiuotis bei švęsti, kadangi tai mūsų pergalės diena. Neužgesinkime tos liepsnos, nes ji visada bus reikalinga pridegti ir pakurstyti Laisvės židinį...Juk...

    Kas jei ne jūs? kas jei ne tada? Jūs esate Lietuvos Laisvės kalviai ir jos pamatas. Todėl stovėkite tvirtai, saugokite namų sienas ir bendrai auginkime jaunąją kartą savo asmeninio gyvenimo ir tarnystės Tėvynei bei Dievui pavyzdžiu.

 

Visada jūsų,

brigados generolas Česlovas Jezerskas

jezersk 12

"Ir tepadeda mums Dievas mūsų darbuose - Tėvynės labui!"

 

plk Juozas Karolis Meidus

RIP

Dimisijos pulkininkas Juozas Karolis Meidus

1940 09 06 - 2020 12 26

...Čia iškasus duobę gilią,
Duobę kaulams Tavo,
Kapą amžiną supylė,
Ir Tavim didžiavos.

O dabar Tau galvas lenkia
Mūsų tik šešėliai,
Iš grabų Tave aplankę,
Mielas Kareivėli. ...(Juozas Mikštas)

         Pulkininkas Juozas Meidus buvo vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, Sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos respublikos organizatorius, Lietuvos valstybės įstojimo į NATO bei Lietuvos kariuomenei svarbių ir gyvybiškai būtinų dokumentų rengėjas. Karininkas buvo vienas iš brigados Geležinis vilkas kūrėjų ir Lietuvos kariuomenės vystytojas bei jos puoselėtojas - dar pačioje jos kūrimosi raidoje.

      Juozas buvo Karininkas iš didžiosios raidės ir gerbiamas ne tik tarp vadų, tačiau dėl savo didelės ir atviros širdies jis visada buvo mylimas visų su juo kada nors tarnavusių ir jį pažinojusių karių. Kariams dažnai net nežinant, jis sugebėdavo juos visada prieš vadovybę užtarti ir kiekvienam surasti užtarimo bei palaikymo žodį. Jo gyvenimas ir tarnyba buvo dedikuota valstybei ir jos žmonėms. Ilsėkis ramybėje ginklo broli. Nuoširdžiausia užduojauta artimiesiems bei visiems bendražygiams.

                                           Informacija norintiems atsisveikinti su velioniu:
                Pašarvotas Olandų šarvojimo namuose, 1 salėje. Lankymas nuo 30 d. 1500 - 2200. Urna išvežama 31 dieną 1100 val. į Kairėnų kapines (Vilnius). Norintiems atsisveikinti artimieji prašo atnešti 2 baltos rožės žiedus. 

Netekties skausmu su Juozo artimaisiais dalijasi visi Vilkų klubo nariai, bendražygiai.

 

vilku klubas nauji metai

VILKAI,

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais metais!

Sustokime ir įvertinkimime tas dovanas kurias turime aplink save ir savyje. Tol kol mes turime galimybę matyti, girdėti, užuosti, jausti, tol kol turime ką mylėti bei aplankyti. Jei mes patys esame kažko laukiami ir jei mūsų buvimas kažkam suteikia džiaugsmo...mes esame laimingiausi žmonės pasaulyje, o šie metai buvo geriausi.

Linkime visiems turėti tas Dieviškąsias dovanas, džiaugtis jomis ir išsaugoti jas...kuo igiau, o visos negandos...jos praeis, tereikia kantrybės ir ramybės.

 

Su šventiniais sveikinimais bei linkėjimais

Vilkų klubo administracija

Paminėjome PRIESAIKOS dienos trisdešmt metų sukaktį:

IMG 20201123 120757

Jezerskas216

Gerbiami bendražygiai,

Sveikinu Lietuvos kariuomenės dienos proga, dėkoju už jūsų tarnystę mūsų Tėvynės labui ir linkiu, kad kovinė dvasia kurią užgrūdinote Sausio įvykių metu, jūsų patriotizmas, kuris mus visus lydėjo laisvės kelyje, išliktų pavyzdžiu mūsų jaunajai šalies gynėjų kartai.

Kaip tada, taip ir visados,

visada jūsų 

brigados generolas Česlovas Jezerskas