zverynas kinas
 
Pradėję gyventi. Pasiruošę mirti...
 
LT:1990-aisiais berniukai visame pasaulyje žiūrėjo “bajavykus per videką” ir svajojo būti veiksmo filmų superherojais. Lietuvos kova už nepriklausomybę grupelei jaunuolių buvo ideali proga išpildyti šią svajonę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva tapo pirmąja Sovietų Sąjungos respublika paskelbusia atkuriamą nepriklausymobę. Reaguodama į Sovietų agresiją, naujai atkurtos Lietuvos kariuomenės vadovybė nusprendė sukurti pirmą neoficialų lietuvišką spec. būrį, kurį aplinkiniai vadino “Franco žvėrynu”.

p1770904 20181113 1306713640

Lapkričio mėnuo yra atminties ir pagarbos mirusiems laikas. Dėkojame visiems, lapkričio 4 d. atėjusiems į Antakalnio kapines ir prisidėjusiems prie mūsų draugų atminties palaikymo ir išlaikymo.

velines 2

 

Jie gyvi tol, kol męs Juos prisimename...

Vilkai turi gražią tradiciją kai kiekvienais metais renkamės prie Antakalnio kapinių ir atiduodame pagarbą mūsų
bendražygiams kurie kartu su mumis stovėjo prie Televizijos bokšto Sausio 13 dieną, tiems kurie gynė Aukščiausiąją
tarybą per Pučo įvykius, atiduodame pagarbą tiems kurie nebespėjo pilnai pasidžiaugti savo pergalės vaisiais  - Lietuvos

Nepriklausomybe. 

Mes privalome ne tik uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių amžino poilsio vietos, tačiau gebėti rasti jėgų tęsti jų

pradėtus darbus. Šiemet prie Jų prisidėjo ir Zigmas Polinauskas.

Prie Antakalnio kapinių centrinių vartų renkamės 2018 metų lapkričio 4 dieną (sekmadienį), 1400 val.

planuojame aplankyti Edgarą, Tadą, Šarūną, Zigmą, Rimantą...

Turėkime po 2 - 3 žvakutes.

Vilkų klubo administracija

arvydas

 

2018 rugsėjo 14 dieną po ilgos ligos mirė atsargos majoras Arvydas Šidlauskas (gim. 1965.09.29)

Arvydas tarnybą pradėjo 1990 lapkričio 20 d. Krašto Apsaugos Departamento Pasienio tarnyboje. Dalyvavo Sausio įvykiuose Vilniuje ginant Parlamentą.

1991 metų balandžio mėn. Jurbarko SKAT kuopos vadas. 1992 metų pavasarį paskirtas „Geležinio Vilko“ Mokomojo Junginio Jurbarko Mokomosios kuopos vadu. Vėliau „Geležinio Vilko“ Tauragės bataliono vado pavaduotojas technikai-ginkluotei, S2, S3.

Nuo 1999 metų užimdamas G2 pareigas kūrė „Žemaitijos“ brigadą.

Nuo 2001 metų II AOTD įgaliotinis Vakarų Karinės Apygardos teritorijoje.

Į atsargą išleistas 2004 pavasarį.

Apdovanotas

  • - „Sausio 13-osios“ atminimo medaliu
  • - „Savanorių kūrėjų“ medaliu
  • - Rusijos Kariuomenės išvedimo ženklu

Pašarvotas Jurbarke prie bažnyčios esančiuose laidojimo namuose. Laidojamas rugsėjo 20 dieną 10 valandą Jurbarko senosiose kapinėse.

Gelezinis vilkas 

Ką vilkai ėda?

Ką vilkai geria?

ir jei žinai kokie devizo žodžiai.....tai žinosi ir kieno šiandien šventė...

            Sveikiname visus bendražygius Geležinio vilko vardo sutiekimo 26-ųjų metinių proga ir linkime kiekvienam iš jūsų vilkiškos ištvermės, gaujos ištikimybės ir to nenuilstamo troškulio kuris gena mus tolyn į pergales...Laisvės troškulio.

1 as eskadronas

Vilkų klubas - nepamirškime kas buvome, nepamirškime kas esame ir svarbiausia ką dar galime!