operacija Mokomasis Junginys

Ats. brg.gen. Česlovas Jezerskas ir visi Mokomojo Junginio veteranai taria nuoširdų AČIŪ Lietuvos kariuomenės vadui gen.ltn. Valdemarui Rupšiui, Brigados "Geležinis Vilkas" vadui Mindaugui Petkevičiui, LK SKD vadovybei ir konkrečiai Laimiui Bratikui bei vyr.srž. sp. Lukui Kalvaičiui, kpt. Eglei Trataitei - Žebelienei, MPB GV G9 viršininkui kpt. Liutaurui Mickevičiui ir visiems kurie prisidėjo pre Mokomojo junginio 30-čio paminėjimo bei padovanojo pačias maloniausias pagarbos ir prisiminimų kupinas akimirkas.

Dokumentinis filmas "Operacija "Mokomasis junginys"" galite rasti paspaudę šią nuorodą: (2) Dokumentinis filmas "Operacija mokomasis junginys“ - YouTube

       Daugelis iš mūsų drąsiai pasakys, kad kariui girtis yra nekuklu, kad geri darbai daromi nesirodant ir nesireklamuojant, kad kariui girtis gal būt net negarbinga....tačiau pabandykime visa tai pasakyti Lietuvą apgynusių ir už jos laisvę gyvybes atidavusių žmonių artimiesiems... Paklauskime savęs, ką mes įrašysime į istorijos vadovėlius? Kokius vardus, istorinius įvykius minėsime jei visi tylėsime? ...Istorijos vadovėlio puslapiai niekada nelieka tušti, jei neįrašysime mes, į juos įrašys kiti... kitus mums negirdėtus vardus, kitas dirbtinai sukurtas istorijas... galėsime tada piktintis, tačiau kaltinti galėsime tik save, kad "didvyriškai - kukliai" tylėjome ir nutylėdami savo istoriją sudarėme sąlygas iškraipyti tikrąją...

      Laimio ir Luko sukurta dokumentinė apybraiža privertė mus visus vėl atversti Mokomojo junginio istorijos metraštį, nupūsti nuo jos dulkes ir užpildyti dar keletą istorinių puslapių - Lietuvos kariuomenės kūrimosi istorijos puslapių. Gal būt po dešimt, penkiasdešimt, netgi šimto metų mūsų proanūkiai žiūrės, skaitys bei didžiuosis, kad jų tėčio, mamos vardas yra paminėtas Lietuvos kariuomenės kūrimosi raidoje - Lietuvos valstybės Nepriklausomybės gynyboje! Moksleiviai rašys rašinius, studentai rengs istorijos referatus...atsakykime kiekvienas sau - ar jiems bus ką ten įrašyti jei mes visi "kukliai" tylėsime? 

    Tegu ši, Lietuvos kariuomenės strateginio komunikacijos departamento dokumentinė istorinė apybraiža. būna paskatinimas kiekvienam iš mūsų prisidėti dar vienu puslapiu prie mūsų gyvenimo istorijos. Gal būt buvo negalima sutalpinti visų į filmą, tačiau tie kurie kalba, jie reprezentuoja mus visus, tuos kurie apgynė ir išsaugojo savo Tėvynę Lietuvą.

     Tai jūs - Mokomojo junginio kariai esate tie kurie padėjo kertinius akmenis dabartinės Lietuvos kariuomenės pamatui. Didžiuokitės tuo ką atlikote ir atiduokime pagarbą tiems kurie tai prisimena, pagerbia ir nupučia dulkes nuo istorijos pageltusių lapų bei su mūsų pagalba įrašo naujus - mūsų Lietuvos kariuomėns istorijos puslapius.

Brg. gen. Česlovas Jezerskas ir visi MJ veteranai taria Vilkišką AŪŪŪŪŪ video apybraižos kūrėjams:

Laimis Bratikas             Lukas Kalvaitis         Egle Zebraite

Režisierius ir scenarijaus autorius             Operatorius vyr.srž.sp. Lukas Kalvaitis      Atsakinga redaktorė kpt. Eglė Trataitė-Žebelienė

Laimis Bratikas

Raimundas Vaiksnoras

      Mokomasis junginys, kaip ir kitos besikuriančios mūsų krašto apsaugos sistemos struktūros, padėjo tvirtus pagrindus moderniai ir stipriai šiuolaikinei Lietuvos kariuomenei. Prieš tris dešimtmečius Mokomojo junginio kariams buvo patikėtos itin svarbios užduotys – rengti reguliariųjų vienetų jaunuosius karius šalies ginkluotai gynybai bei saugoti strateginius šalies objektus. Šiandien jų tradicijas tęsiančiai „Geležinio Vilko“ brigadai taip pat skiriamas reikšmingas vaidmuo mūsų valstybės gynybos kontekste. „Geležinio Vilko“ kariai nuolat treniruodamiesi išlaiko aukštą kovinės parengties lygį, yra profesionalūs mūsų krašto gynėjai ir patikimi sąjungininkai.

     Dėkoju Lietuvos kariuomenės kūrėjams, Mokomojo junginio veteranams ir visiems garbingą „Geležinio Vilko“ vardą puoselėjantiems kariams, už jų pasiaukojimą, drąsą ir ištvermę. Visų Jūsų dėka esame laisvi ir nepriklausomi. Linkiu ryžtingai tęsti pradėtus darbus, vieningai ir sumaniai vykdyti užduotis.“

Sausumos pajėgų vadas

Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras

 
Katinas Darius
Mokomojo junginio karys D. Katinas. (iškarpa iš anonso video)
 
        Dokumentinės apybraižos "Operacija "Mokomasis junginys"" anonsas. Autoriai vyr. srž. sp. Lukas Kalvaitis ir
Laimis Bratikas prisimins Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžios epizodus. Prieš trisdešimt metų sukurtas vienetas - Mokomasis junginys, gyvavo pakankamai trumpai, tačiau pagrindinę užduotį atliko garbingai.
 
Premjera - 2021 metų vasario 22 dieną 12 val. Lietuvos kariuomenės socialiniuose tinkluose ir portale www.lrt.lt
 
 
vilku klubo informacija

Jezerskas216

Brangūs kariai, Mokomojo Junginio Vilkai! Sveikinu Mokomojo Junginio įkūrimo 30 meties jubiliejaus proga.

     Prieš 30 metų mes pradėjome Lietuvos kariuomenės kūrimą iš Parlamento gynėjų, iš Lietuvos kaimo ir miesto vaikų, iš patriotų kuriems žodis Tėvynė buvo brangesnis net už jų pačių gyvybes.

     Mes buvome kariai ne iš profesijos, tačiau iš patriotiško pašaukimo. Mes sugebėjome pastatyti savo valstybės gynybinius pamatus taip, kad šiuolaikinė kariuomenė tapo ne tik Lietuvos, tačiau ir visų NATO šalių pasididžiavimu. Mūsų stiprybė buvo įkvėpta Lietuvos pokario partizanų, Sibiro tremtinių, politinių kalinių, tačiau dartiniai Lietuvos kariai jau gali semtis patirties iš jūsų garbingos tarnybos ir gyvenimiškų pavyzdžių.

Brangūs bendražygiai, aš prisimenu jus kasdien, jūs buvote mano vaikai kuriuos aš turėjau siųsti į karą. Aš laimingas, kad jūsų neišsiunčiau, kad galėjau grąžinti šeimoms, tačiau netektys neaplenkia...Prašau visų, per mūsų jubiliejinę atmintį nepamirškime tų, kurie buvo šalia mūsų, tų kurie paliko mūsų junginio gretas per anksti. Prisiminkime mūsų bendražygius: Edgarą, Šarūną, Rimgaudą, Žaną, Audrių, Rimantą, Tadą, Majerį, Artūrą, Zigmą, Vaclovą...

Jūsų ir Jų neįkainojamas indėlis niekada nebus pamirštas.

Visada jūsų,

Brigados generolas Česlovas Jezerskas

30. vilkams 30 metu

 

         2021 metų vasario 22 dieną sukaks lygiai 30 metų kai buvo įkurtas Mokomasis junginys (MJ). Tai yra legendinis kariuomenės vienetas. Klausimas kodėl jis toks išskirtinai ypatingas? Klausimas kas ir kiek apie tai žino? Jei atsakysime trumpai, kad MJ tai šiuolaikinės Geležinio Vilko brigados ištakos – taip, atsakymas bus teisingas. Bet neišsamus. Mokomasis junginys buvo įkurtas parlamento gynėjų pagrindu. Tačiau patekti į šį vienetą neužteko būti tik vien tik patriotišku ir tėvynę mylinčiu piliečiu. Šie reikalavimai buvo labai svarbūs, tačiau nepakako. Tai, kad suprasti kokie žmonės tarnavo MJ, reikia žinoti kokias užduotis 1991 metais šis padalinys vykdė ir kokiu tikslu buvo įkurtas.

Pirmasis Lietuvos reguliariųjų pajėgų karinis vienetas turėjo kelis esminius uždavinius:

  1. Uždavinys ginti ir saugoti parlamentą, Lietuvos strateginius objektus, teikti kovinę paramą pasieniui, vadovybės apsaugai, dalyvauti kovinėse greito reagavimo operacijose. Tiesa labai dažnai su minimalia ginkluote, o dar dažniau ir be jos.
  2. Uždavinys per minimaliai trumpą laikotarpį parengti Lietuvos kariuomenei jaunesniuosius vadus kurie pradėtų priimti Lietuvos jaunuolius privalomajai karo tarnybai ir pradėtų jų karinį rengimą bei mokymą tėvynės gynybai, vertinant, kad dar Sovietų kariuomenė pilnu pajėgumu buvo Lietuvoje.

Klausimas dabartiniam, bet kuriam kariui: kaip suplanuoti gynybą, apsaugą, pasalas, užtikrinti kovinę paramą be ginklų prieš iki ausų ginkluotus: sovietų karius, o tai yra tankai, šarvuočiai, aviacija, desantininkų padaliniai, specialiųjų operacijų padaliniai, pėstininkai...nei daug nei mažai virš keliasdešimt tūkstančių Lietuvoje dislokuotų sovietų kariuomenės padalinių karių bei papildomai dar atsiųstų „tvarkai palaikyti“, tiesa nepamirštant parsidavusios sovietų milicijos OMON, Sovietų saugumo KGB bei kolaborantų...

Mokomojo junginio kariai nuo pirmosios įkūrimo dienos iš savo pajėgumų suformavo instruktorius ir pačius mokomuosius vienetus, viso 2 kovines kuopas. MJ vadu paskiriamas vienas iš pagrindinių Aukščiausios tarybos gynybos vadovų Česlovas Jezerskas, štabo viršininku Liutauras Paužuolis, pirmosios kuopos vadu Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu ir atsakingu už fizinį MJ parengimą skiriamas Pranas Kasteckas. Kariai nuo ankstyvo ryto iki išnaktų mokosi: taktikos, medicinos, topografijos, ryšių, karo inžinerijos, šaudybos, parašiutinio rengimo, nuolat vyksta fizinis rengimas bei kovinės savigynos užsiėmimai...Kovinė savigyna tapo pagrindine kovos priemone Mokomajam junginiui. Per intensyvias treniruotes, kurios dažnai būdavo nuo 2 iki 3 kartų per dieną, kariai tapo geležiniais ir kūnu ir siela. 1991 metų pavasarį MJ kariams suteikiama garbė nešioti Geležinio vilko ženklus. Moralė ir kovinė dvasia buvo MJ karių nesunaikinamas ginklas.

MJ kariai be to, kad turėjo skubiai semtis karinių žinių, paraleliai vykdė daugybę kovinių užduočių: parlamento apsauga, priešo objektų žvalgyba, pasienio sustiprinimas, valstybinių objektų apsauga, patruliai, svarbių asmenų apsauga...jei galėdavai eidamas užmigti, tai būtinai taip ir padarydavai, jei budėjimuose tavęs nepakeisdavo po keletą dienų tai nepykdavai, kadangi žinodavai, kad kitur yra lygiai tokie pat kaip tu - tavo pervargę bendražygiai. Mūsų nebuvo daug, bet mes didžiavomės tuo kas esame, mes Mokomojo junginio kariai, mes Vilkai, mes Lietuvos kariuomenės kariai!

Reorganizavus MJ, jo kariai išsisklaidė po visą Lietuvą kariuomenę, dauguma liko Geležinio Vilko brigadoje, kiti išėjo į kitus karinius dalinius. Jie tarnavo visur kur buvo reikalingi.

Mokomasis Junginys yra Lietuvos kariuomenės pamatas, kadangi jis buvo pastatytas ant savanorių, ant karių dvasinio pamato kurie tėvynę mylėjo bei vertino labiau nei savo asmeninį gyvenimą ar net savo gyvybę. Kariai dažnai slėpdavo traumas, kad tik galėtų likti tarnauti MJ, tai buvo Kariai iš didžiosios raidės. Jie tapo pavyzdžiu kiekvienam Lietuvos kariui.

Su gimtadieniu MOKOMOJO JUNGINIO KARIAI, su gimtadieniu Lietuvos kariai!

Rekomenduoju knygą (autorius MJ karys – Artūras Katilius) kuri pasakoja apie Mokomąjį junginį: https://kam.lt/download/25646/katilius%20mokomasis%20junginys_internetui.pdf

14. 1991 Kovo 11 MJ karių priesaika prie Parlamento

vilku klubo informacija.