Mariui metai 1

Prisiminėme Marių. Praėjo metai, bet galvoje jausmas kad išlys iš už kampo ir trumpu, tyliu, nuteikiančiu optimistiškai padrasinančiu juoku vėl pasikartos: "Tik nereikia mūsų gasdinti ..." Liksi visą laiką šalia, net ir būdamas anapus. Ilsėkis ramybėje drauge. Dėkui visiems pagerbusiems, o labiausiai dėkui viską organizavusiems Edita Vintiene Saulius Adomas Gediminas Macijauskas, fotogravui Leonardas Tekorius

Darius Jasiulionis

Dariau, metai ne šoviniai, jų visada bus...

Visa vilkų gauja, su didžiausiu pasididžiavimu sveikina Darių Jasiulionį, Mokomojo junginio karį "Gudrutį" su jubiliejiniu

50-ečiu...

Mokomojo Junginio karys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas gimė Liepos 14 dieną. Pasaulis praturėjo puikiu vyru, Lietuvos valstybė patriotu, kovojusiu už jos laisvę ir nepriklausomybę, o mes bendražygiu, kuris visada buvo šalia kai jo reikėjo. Kai tik Darius pajautė, kad atliko pareigą Tėvynei, atsitraukė, tačiau tik ne jo širdis, ji visada liko ištikima Tėvynei ir bendražygiams.

Dariau, didžiuojamės bendryste, draugyste, visada mėgaujamės tave lydinčiu optimizmu bei žavimės puikiu humoro jausmu ir linkime, kad parakas parakinėje ne tik, kad nesudrėktų, tačiau ir "driokstelėtų" jei tik kada nors prireiktų!

Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikina vilkų klubo administracija.

 

Raimundas Vaiksnoras

Brg. gen. R. Vaikšnoras gimė 1970 m. liepos 12 d. Druskininkuose. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1991 m. vasario 28 dieną, paskirtas Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininku, o kario priesaiką generolas davė 1991 m. kovo 11 d. Tarnybos atkurtoje Lietuvos kariuomenėje metu iš pradžių ėjo šaulio, skyriaus ir būrio vado pareigas, vėliau tapo karininku.

Karininko vardą galima užsitarnauti, tačiau vado vardą reikia nusipelnyti. Sveikindami bendražygį, vilką - Raimundą, mes drąsiai galime sakyti, kad laipsniai ir pareigos ne visus "sugadina". 

Niekada nėra nusisukęs nei nuo vieno kario, visada pirmasis ištiesia ranką sveikindamasis, visada išklauso prieš pasakydamas. Lyderis, vadas, Lietuvos kariuomenės Karininkas iš didžiosios raidės! Duok Dieve, kad ir jo auklėtiniai būtų tokie kaip šis generolas!

Generole, mums yra garbė kartu su jumis tarnauti ir bus malonu pakelti tostą jūsų puikaus jubiiejaus proga. Tarnaukite žmonės, o jie visada tarnaus su jumis mūsų Tėvynei Lietuuuvai!

Puikios jubiliejinės nuotaikos linki visi VILKŲ KLUBO nariai - AŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ

vilkų klubo administracija

 

sakalas

Kolegos

š. m. liepos 25 d., šeštadienį, 10 val. Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už A†A ats. kpt. Majerą Milevičių (metai po mirties). Kviečiame bendrai maldai.

Po šv. Mišių vyksime į Tabariškių kapines (Kauno raj. Ringaudai).

Paminklo šventinimas, mirusiojo pagerbimas.

Apie 13 val. Kauno Karininkų Ramovėje, Vytauto Didžiojo menėje, vyks kelių valandų tarnybos draugų ir artimųjų suėjimas prie bendro pietų stalo.

(Bendri pietūs = bendrai apmokama sąskaita, su auka paminklui ir kitomis išlaidomis turėti ~20EU)

Atvykstančiųjų prašome turėti žvakutę.  

                          

     Labai prašome, paplatinkite šį pranešimą tarp esamų/ buvusiųjų tarnybos draugų ir kolegų, vadų ir karių. Esate visi laukiami.

                                                                              

Apie dalyvavimą informuokite:

Saulių Valadką tel. Nr. 8650 13486 arba Editą Vintienę tel. Nr. 8 673 12768

AČIŪ

Gelezinis vilkas

...Mes atsimenam, kas dėjos
Laisvės kovų metu.
Už laisvos šalies idėjas
Mes kovėmės visi kartu. ...

(Iš Aukštaitijos partizanų dainų)

 Brangūs Geležinio vilko kariai, darbuotojai, kūrėjai ir mūsų šeimos tradicijų puoselėtojai. 

Prieš 28 metus mes išliejome Lietuvos kariuomenės pamatus, tas pamatas tapo ne tik Geležinio Vilko brigada, mūsų kariuomenės kumščiu, tačiau dabar tai yra mūsų valstybės saugumo garantas ir kiekvieno tarnaujančio kario pasididžiavimas. 

Tai jūsų ištikimos bei sąžiningos tarnybos vaisiai. Todėl šiandien noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų ir jūsų šeimoms už jūsų neįkainojamą indėlį į Lietuvos laisvę bei Nepriklausomybę.

Sveikinu visus su mus visada vienijančia - vardo dienos suteikimo švente.

Mes ne tik dalyvavome istorijoje, mes ir esame ta istorija. 

Visada su jumis ir jūsų

Brigados Generolas Česlovas Jezerskas

 

P.S. Geležinio Vilko klubas kviečia visus į susitikimą Birželio 6, vieta: "Alaus namai", A. Goštauto g. 8. kontaktinis asmuo Saulius Stelmokas.

2020 06 06