UKR LTU

Gerbiami Vilkai,

     LKKSS kreipiasi į visus su didžiuliu prašymu paaukoti nors po keletą eurų Ukrainoje kovojantiems kariams.

     Net neabejojame, kad daugelis iš jūsų prisidedate aukomis savarankiškai per įvairius fondus. LKKSS yra kariuomenę kūrusius ir Parlamentą 1991 metais gynusius asmenis vienijanti organizacija.

    Kai auka skiriama LKKSS vardu tai lyg simbolinės skolos grąžinimas Ukrainos žmonėms/kariams - TAUTAI kurie mus palaikė ir kartu su mumis gynė Lietuvos nepriklausomybę parlamente itr kituose LR strateginiuose objektuose.

     Šiai dienai tik keletas Geležinio Vilko būrio karių iš 61 yra prisidėję aukojant per LKKSS. Iš šių lėšų yra ne tik nuperkama, tačiau nuo sąjungos pristatome tiesiai į frontą reikalingiausios priemonės pačiu tiesiausiu ir greičiausiu būdu.

    Jei jau ir esate paaukoję, nepagailėkite ir papildykite dar kartą sąskaitą, kadangi tiek kiek Ukrainiečiai nukaus Orkų, tiek mažiau liks mums...Jiems pagalba šiandien reikalinga labiau nei mums virkaujantiems dėl dujų ir elektros padidėjusių sąskaitų.

Ačiū iš anksto

Aukoti reikia į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“

Su pagarba,

Vilkų klubo administracija

 

VDK 

       Žodis laisvė turi gimti kartu su žmogumi, kadangi labai sunku paaiškinti šio žodžio prasmę asmenims kurie užaugo nelaisvėje taip kaip yra įvykę su mūsų artimais kaimynais. Daugelio jų Laisvės supratimas yra pagrįstas Rusiškos bei Baltarusiškos propagandos dogmomis. Daugelis jų pavydi mums to ką turime išsivystę per Nepriklausomybės metus, tačiau nemažai tokių kurie vietoj to, kad pas save darytų panašius pokyčius siekia sunaikinti kitų gerbūvį, kad galėtų pritraukti prie savo žemo lygio...o tada deklaruoti, kad jūs tokie pat kaip ir mes...
       Laisvės suvokimas tai pirmiausia yra pačių žmonių – tautos troškimas turėti savo kalbą, mokytis savo valstybės istorijos, o ne primestinės arba būti priverstinai adaptuoti pagal okupacinės valstybės nacistinius principus. Laisvė tai skirtingų nuomonių laisvas išreiškimas ir pasirinkimo laisvė.
       Drąsių Sąjūdiečių 1998 - 1990 metais įkvėpti Lietuvos žmonės nubloškė savo baimes ir pasiruošė paaukoti savo karjeras, savo susikurtą gerbūvį, laisvę ir net gyvybes, susikabino rankomis nuo Estijos iki Gedimino bokšto Lietuvoje ir susijungė į Laisvės kelio grandinę. Šis gyvos laisvės srovės impulsas užkūrė laisvės variklį...tačiau norėčiau, kad visi suprastume, kad amžinasis variklis neegzistuoja, bet kuriam degimui reikalingas kuras... Mūsų kuras yra Lietuvos tautos patriotiškumas. Iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos mūsų laisvės kelias buvo su didžiulėmis Sovietinių karių užkardomis. Joms palaužti reikėjo alternatyvinių priemonių. 1990 metais susikūrė KAD, vėliau tas karinis branduolys perėmė Lietuvos širdies Aukščiausios tarybos, televizijos bokšto ir kitų strateginių objektų apsaugą, kad būtų išsaugotas ir išlaikytas Lietuvos valstybingumas. Juk sunaikinus tautos valdžios organus būtume praradę organizacines galimybes ir patį valstybingumą. Tokiu pavyzdžių buvo daug praeityje ir to pavyzdys 2022 02 24 dienos Ukrainoje Kijeve pavyzdys kai Rusijos fašistinė valdžia bandė pirmiausia užimti politinius vadovavimo ir valdymo centrus. Jiems tai nepavyko – KODĖL? O todėl, kad valstybė turėjo ginkluotąsias pajėgas, todėl, kad Ukraina jau turėjo sąjungininkus kurie juos rėmė informacija, o dabar jau matome kad parama eina ir ginklais, amunicija, informacija, finansais...
        Lietuvos karinės pajėgos kūrėsi ne visiškai ant tuščios žemės, mes dar turėjome blogojo Sovietinio paveldo dvoką kuriam reikėjo truputėlį laiko, kad jis išsivadėtų. Pirmieji Lietuvos kariuomenės kūrėjai: Butkevičius, Jezerskas, Gečas, a.a. Česnulevičius ant savęs prisiėmė didžiulę atsakomybę ir įkūrė ginkluotąsias pajėgas dar Sovietų kariuomenei bei KGB agentams tebesant ir tebesijaučiantiems padėties šeimininkais Lietuvos žemėje. Ačiū Dievui, kad Lietuvos partizanų kūnais pridengta, mūsų tremtinių Sibiro šalčiuose neužgesinta Laisvės žarija buvo paversta į liepsnojantį fakelą kuris nušvietė mūsų Laisvės kelią. Ačiū Dievui, kad mūsų didžiavyriams Lietuvos kariuomenės kūrėjams užteko drąsos suburti aplink save tokius pat laisvės ištroškusius žmones ir jų pagrindu sukurti Lietuvos gynybinį branduolį.
Šiandien mūsų stiprybė yra NATO kolektyvinės gynybos aljansas. Rusija jau nebeslepia savo kėslų užkariauti daugelį valstybių sunaikinant viską kas jų teroristiniam politiniam elitui nepriimtina, primesti savo diktatorišką valią bei priversti atsiklaupti prieš jų susikurtus Lenininius, Stalininius bei Putiniškus stabus. Ukraina nekrito, o ir nekris todėl, kad ji turi stiprias ginkluotąsias pajėgas kuri su kiekviena diena mūšio lauke tampa vis galingesnė. Ukrainoje atgimė tikra vikingų dvasios tauta, kurioje žuvus vienam Ukrainiečiui iš karto gimsta penki patriotai pasirengę jį pakeisti mūšio lauke. Ukraina kelyje į savo išsvajotą laisvę, o mes turime patirties žinių kaip mes tuo keliu ėjome. Šiandien turime būti kartu, dalintis savo pastoge su Ukrainos pabėgėliais, turime sukąsti dantis kai atsisakius pigesnių Rusijos dujų, naftos tenka susimokėti brangiau. Bet aš esu garsiai pasakęs, kad jei tai išgelbėtų nors vieną Ukrainos vaiką aš pasirengęs visą likusį gyvenimą vaikščioti pėsčiomis. Neturime jokios moralinės teisės šiandien dejuoti kai pigesnių dujų kainos vertė yra paverčiama Ukrainiečių gyvybių kaina. Mes turime saugią padangę ir negirdime kiekvieną dieną sirenų garsų, nebėgame į rūsius slėptis nuo Rusijos raketų bei bombų. Mes turime neįtikėtiną prabangą kurti savo gerbūvį, ir būti ramūs dėl ateities nes mus gina NATO aljansas kurio sudėtyje yra ir Lietuvos kariuomenė.
       Nepamirškime ne tik kaip kūrėsi Lietuvos kariuomenė, nepamirškime žmonių kurie ją kūrė, kurie buvo pasirengę paaukoti savo gyvenimus, kad jų vaikai gyventume Laisvoje ir Nepriklausomoje valstybėje.
Sovietų kariuomenė paliko Lietuvos žemę, tačiau jie nepaliko ketinimo grįžti atgal ir susigrąžinti savo įtaką. Kariuomenė stipri kol stipri visuomenė. Būkime patriotiški, būkime vieningi vienas su kitu ir palaikykime Ukrainą jos kelyje į laisvę. Mūsų tautos jėga yra mūsų vienybėje – nepraraskime jos.
 

                                                                      Su švente visus -su LAISVĖS DIENA!

Linas gudelev 

Sveikiname Liną ir Aureliją sumainius žiedus ir sukūrus šeimą.

Tvirtos valstybės pagrindas visada išliks šeima.

Dievo palaimos, ilgų bendro gyvenimo metų, ramybės širdyse ir daug mažų Gudelevičiukų!!!

 

Sveikina vilkų klubas 

JVZ 

 

Su jubiliejiniu, 60-uoju generole,

...Ne dėl paradų gyveni

Ir ne dėl būgno ar trimito

Todėl ir džiaugiasi širdis,

Kad Laisvės saulė mums nušvito. ...

Geležinio Vilko veteranai sveikina Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalierių, Lietuvos kariuomenės kūrėją, Lietuvos Nepriklausomybės gynėją -

generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką

su jubiliejiniu vade !

         Linkime visada išlikti tvirtam kaip per šimtmečius Lietuvos laukuose išlieka tenais įsitvirtinęs šimtametis ąžuolas. Nestokoti energijos - kaip tas pavasarinis upokšnis kuris griaunantis "visus žiemos triūsus paverčia į nieką". Linkime Gedimino kalne įdiegtos Lizdeikos  išminties ir senolio įžvalgumo - kuris nuspėjo Lietuvos didybę... ir tikrai nestokoti sveikatos kaip pas Geležinį VILKĄ....

 

Su sveikinimais,

Vilkų klubo veteranai

gelezinis vilkas 1992 06 06

 

Penktadienis, birželio 3 d. VILNIUS

 

                    

10.00–10.45 Šventos mišios

Vilniaus arkikatedra. Katedros a. 2, Vilnius

Šventas mišias veda

Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas

 

Dalyvauja:

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis

KA ministras Arvydas Anušauskas

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys;

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras;

10.45–11.00 Rikiuotės formavimas

Katedros a. 2, Vilnius

Dalyvauja:

Brigados „Geležinis Vilkas“ batalionų po tris dėžutes 4x6 su vadovaujančiu karininku ir vėliavų grupe;

NATO priešakinio bataliono trys dėžutės 4x6 su vadovaujančiu karininku ir vėliavų grupe;

Kariai, apdovanojami „Geležinio Vilko“ ženklu;

Sausumos pajėgų orkestras;

Svečiai;

PROGRAMA:

11.00–12.00 Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje:

11.00–11.05 Lietuvos Respublikos himnas

11.05–11.07 Pranešėjo kalba

11.07–11.30 Sveikinimo kalbos

11.30–11.45 Geležinis Vilkas“ garbės ženklo įteikimas

11.45–11.50 Geležinio Vilko maršas (dainuojama stovint rikiuotėje, groja SP orkestras)

11.50–11.54 Garbės sargybos kuopos pasirodymas

11.54–11.57 Trys istorinio artilerijos pabūklo salvės

11.57–12.05 Rikiuotės iškilmingas žygiavimas 

12.05–12.30 Žygiavimas Gedimino prospektu

                     Gedimino prospektu iki A. Goštauto g.

 

11.00–15.00 Karinės estafetes Vilniaus Katedros aikštės parkelyje

10.00–14.00 karinė paroda prie Lukiškių a.

 

VILKŲ KLUBO INFORMACIJA