edgaras   

  1992 metų balandžio 27 dieną vykdydamas 117 parašiutinį šuolį į Vingio parką Vilniuje, žuvo Lietuvos kariuomenės, greito reagavimo brigados Geležinis Vilkas  specialios paskirties oro desanto būrio karys - jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas.

    Edgaras Lietuvos kariuomenėje spėjo pratarnauti tik daugiau nei metus, tačiau spėjo atlikti daugiau nei kiti žmonės sugeba atlikti ar padaryti per visą savo "sąmoningą ir pilnavertį" gyvenimą. Edgaras, savo 20-yje metų, jau buvo kandidatas į dziudo sporto meistrus, profesionalus parašiutininkas, karys dalyvavęs eilėje karinių operacijų (Aukščiausios tarybos gynyba per pučo įvykius, OMON bazės perėmimas, dalyvavimas koviniuose reiduose ir patruliuose Vilniuje ir už jo ribų, praėjęs specialios paskirties būrio programą...). Visų kario darbų ir atliktų žygdarbių nesugebėtume sudėti ir į kelius traktatus, tačiau dauguma jų taip ir liks istoriniuose puslapiuose ir bendražygių atsiminimuose...

   ...Tą lemtingą, 1992 metų balandžio 27 dienos popietę, Lietuvos kariuomenės parašiutininkai vykdė jau antrą treniruočių ciklą, treniruodamiesi atlikti parašiutinius šuolius į Vingio parką, taip pažymint Savanoriškosios Krašto Apsaugos Tarnybos sportinių žaidynių ir Krašto Apsaugos Departamento 2-ūjų įkūrimo metinių paminėjimą. Lietuvos visuomenei norėjome pademonstruoti, kad Lietuvos kariuomenė per dvejus metus laiko, nuo savo įsikūrimo, jau turi suformuotas ginkluotąsias pajėgas ir drąsius bei profesionalius karius, kurie pasiruošę tiek danguje tiek ir ant žemės ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Tačiau karinės pratybos ir mokymai tuo ir yra svarbūs bei ypatingi, kad juose karių žinios yra užtvirtinamos praktiniais veiksmais. Pratybose, kaip ir tikrame mūšyje, ne visada galima išvengti klaidų, ne visada galima išvengti traumų, kaip ir šiuo atveju netgi tragiškų pasekmių... Edgaras žuvo vykdydamas kovinę-mokomąją užduotį. Jam, atliekant parašiutinį šuolį – neišsiskleidė parašiutas. Jo šviesus atminimas ir tarnybos bei gyvenimo pavyzdys yra ir visada bus saugomas mūsų širdyse...Kol būsime gyvi mes, kol bus gyvas nors vienas kuris gerbia Lietuvos istoriją ir vertina už jos Nepriklausomybę kovojusius žmones.

   Lietuvos kariuomenės karininkas, vyresnysis leitenantas Normundas Valteris, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje ir vykdydamas tarnybinę užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje žuvo užvažiavęs ant minos. Normundas pažinojo Edgarą ir dedikavo jam savo eilėraštį, kuris vėliau pavirto į dainą „Begalinis aukštis“: https://www.youtube.com/watch?v=BUT9_2WOZlU. Dainą altiko št.srž. Vitalijus Beconis, kuris kartu su Edgaru tarnavo Geležinio Vilko brigadoje....

   Edgaro gyvybė užgeso lygiai už aštuonių valandų po to lemtingojo šuolio...Edgaras turėjo be galo stiprią širdį kuri laikė ir nepaleido jo kūno visas 8 valandas, Edgaras turėjo dar ir tikro kario dvasią, kuri iki šiol visada yra ne tik tarp bendražygių, tačiau ir tarp visų Lietuvos karių...jis visada buvo ir tebėra tarp mūsų. Edgaras liko tarp dangaus ir žemės, kadangi pakėlę akis į viršų mes visada galime matyti išsiskleidusį jo parašiutą kuris paliko jo dvasią ten...danguje...atrodo, kad visa tai buvo tik vakar...

  

   Vilkų klubo informacija

Edgaras Kopcikas

j.psk. Edgaras Kopcikas

1972 - 1992 04 28

VILKAI,

Visiems norėčiau priminti, kad 2023 04 28 dieną minėsime j.psk. Edgaro Kopciko žūties 31-ąsias metines.

Kviečiame visus balandžio 28 dieną, 1400 val. susitikti prie Antakalnio kapinių vartų, iš kur visi nueisime pagerbti Edgaro atminimo.

Nereikia gėlių, tačiau turėkime po žvakutę. Vėliau nuvažiuosime iki Edgaro žūties vietos prie Vingio parko, ir galiausiai, artimiausi Edgaro bendražygiai, nuvyksime pas Edgaro mamą.

Labai prašau informuoti (Vorą) kas planuotumėte vykti pas mamą, kadangi ji nori žinoti kiek svečių priimti.

vilkų klubas

Maloniai kviečiame apsilankyti knygos pristatyme!

Kovo 9-ąją (ketvirtadienį) 17.30 val. kviečiame į Vytauto Didžiojo karo muziejų, kuriame buvęs Lietuvos Kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas pristatys naujausią autorinę knygą „Be užuolankų" (leidykla „Vox altera").

Knygos pristatymo metu autorius supažindins su kario kasdienybe, pasidalins patirtimi tapus Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Lietuvos Kariuomenės vadu, žadą atimančiomis Sausio 13-osios įvykių, kurių epicentre buvo, istorijomis, generolas leitenantas J. V. Žukas taip pat papasakos apie išmoktas karines pamokas jam studijuojant Vokietijoje, vadovų akademijos generalinio štabo kurse.

zuko20knyga  Apie knygą:

Knyga „Be užuolankų" yra pirmoji gen. ltn. Jono Vytauto Žuko atsiminimų dalis, atskleidžianti autoriaus gyvenimo epizodus karinės tarnybos metu nuo 1983-iųjų iki 2007 metų, jam tapus Sausumos pajėgų vadu. Knygoje pateikiamos gyvosios istorijos apie pasiaukojimą, pagarbą ir pareigą Tėvynei, kurios sužavės visus karo istorijos gerbėjus.

Atsiminimų knygoje „Be užuolankų" perteikiami pirmieji atkurtos Nepriklausomos Lietuvos žingsniai bei įvykiai, kurių sūkuryje buvo pats autorius, detaliai aprašomi generolo leitenanto atsiminimai jam studijuojant Bundesvero vadovų akademijoje, vadovaujant Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas", tarnaujant Mokymų ir doktrinų valdyboje bei einant gynybos atašė pareigas Vokietijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge.

Daugiau informacijos: Regina Rajeckienė, tel. nr. (8 37) 22 28 47 arba https://voxaltera.lt/karine-istorija/be-uzuolanku-isankstinis-uzsakymas

Renginys NEMOKAMAS! Pristatymo metu bus galima įsigyti J. V. Žuko knygą, taip pat gauti rašytojo autografą.

Maloniai kviečiame apsilankyti knygos pristatyme!

Jezerskas216 

Brangūs bendražygiai, VILKAI!

Sveikinu Jus, ir kiekvieno iš jūsų šeimas, su mūsų gimtadieniu - Mokomojo Junginio įkūrimo 32-ąja sukaktimi.

Jūs, mano brangieji Vilkai, esate Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos valstybės istorijos kūrėjai, Jos Laisvės gynėjai ir Nepriklausomybės pergalės nešėjai.

Brangūs mano bendražygiai, Ačiū Jums už tą garbę kartu su Jumis stovėti petys į petį Tėvynės gynyboje kaip tada, taip ir visados. 

Su švente brangieji, tegu Jūsų namuose visada būna taika ir ramybė.

su pagarba, 

Mokomojo Junginio vadas,

ats. brg.gen. Česlovas Jezerskas

 

sausio 13 lauzas 

SAUSIO 9 D., PIRMADIENIS

11:00 – Seminaras „Ar išmokome 1991 m. sausio 8 d. pamokas?“ Seimo Kovo 11-osios Akto salėje

Įėjimas pagal sąrašą. LKKSS narių sąrašai formuojami LKKSS skyriuose (LKKSS VAS – sąrašus formuoja būrių vadai) iki 2023-01-05 11:00 

SAUSIO 10 D., ANTRADIENIS

14:00 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų interaktyvus edukacinis renginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Seimo Konstitucijos salėje

Įėjimas pagal sąrašą.

SAUSIO 11 D., TREČIADIENIS

14:00 – Nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos susitikimas Vilniaus televizijos bokšte

SAUSIO 12 D., KETVIRTADIENIS

10:00–21:00 – Renginiai Seimo lankytojų centre. Parodos, viktorinos, susitikimai, vaizdo medžiagos demonstravimas

11:00 – Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje

11:40 – Laisvės gynėjų susitikimas „Ko galima pasimokyti iš Ukrainos“ Seimo Kovo 11-osios Akto salėje

Įėjimas į Seimo rūmus pagal sąrašą. LKKSS narių sąrašai formuojami LKKSS skyriuose (į sąrašą bus įtraukti visi nario mokestį susimokėję LKKSS VAS nariai) iki 2023-01-09 11:00 

17:00–21:30 – Atvirų durų valandos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai). Parodos, vaikų kūrybinės dirbtuvėlės (tema „Laisva Lietuva“), koncertas, vaizdo medžiagos demonstravimas

17:30 – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto

18.00 – Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato

19:00–19:30 – Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

19:30 – Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje

19:30 – Tradicinis parlamento gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

20:00 – Koncertas „In memoriam“ Šv. Jonų bažnyčioje. U. Krigulo, D. Zakaro, R. Dubros kūrinio „Baltijos mišios“ pasaulinė premjera

SAUSIO 13 D., PENKTADIENIS

8:00 – Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekviename lange uždegamos žvakutės

9:00 – Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje

9:30–15:00 – Renginiai Seimo lankytojų centre

10:00 – Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje

Įėjimas su kvietimais

12:00 – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

LKKSS nariai kviečiami suformuoti rikiuotę su LKKSS VAS vėliava tradicinėje aikštės vietoje.
Į rikiuotę prašom rinktis iki 11:40

12:30–14:30 – Atvirų durų valandos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai). Parodos, koncertas, vaizdo medžiagos demonstravimas

13:30 – Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse

15:00 – Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos, Sveikatos reikalų, Socialinių reikalų ir darbo komitetų, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės ir darbo ministerijos atstovų susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais Seimo Konstitucijos salėje (pagal sąrašą su kvietimais)

17:30 – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

*  *  *  *  *

Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karių pagarba Lietuvos laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse

P.S. Vilkai, susitinkame Parlamente kaip visada - Sausio 12 dieną, 1800 val.