FaceBook  Twitter

Marius milevicius 

Šių metų liepos 22 d. 8 val.50 min., po sunkios ligos, mirė dimisijos kpt. Majeris Milevičius (1958-06-09 2019-07-22).

Dimisijos kpt. Majeris Milevičius tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1990 m. gegužės mėn. savanoriu, o tų pačių metų lapkričio 23 d. davė savanorių priesaiką. 1991 m. sausio 8-12 d. gynė Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį saugojo Lietuvos Respublikos Parlamentą. 1991 m. vasario 3 d. įstojo į Mokomojo junginio Vilniaus kuopą ir buvo paskirtas skyrininko pavaduotojo, vėliau – būrio vado pareigoms. Birželį buvo perkeltas į Kauno kuopą ir tų pačių metų rugpjūčio 29 d. paskirtas kuopos vadu. Kuopos vado pareigas ėjo iki 1991 m. gruodžio 1 d. Įkūrus Kauno regione motodesantinį batalioną Geležinis Vilkas“ (vėliau batalionas pervardintas į Atskirąjį Jėgerių batalioną), 1991 m. gruodžio 3 d. paskirtas bataliono l – osios kuopos vado pavaduotoju. 1991 m. gruodžio 17 d. suteiktas vyresniojo leitenanto karinis laipsnis, 1993 m. gruodžio 17 d. – kapitono karinis laipsnis. Nuo 1994 m. rugpjūčio 17 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. vykdė 2-osios kuopos vado, vėliau Kauno atskirojo Jėgerių bataliono Mokymo centro viršininko, Štabo kuopos vado ir kitas pareigas.

Už nepriekaištingą tarnybą apdovanotas Sausio 13 medaliu, 1996-03-07 Respublikos Prezidento apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 1993-10-27 garbės ženklu ,,Geležinis Vilkas“, vardiniu ginklu. 1999-04-22 „Spec. pajėgų“ ženklu antsiuvu. 1999-11-11 Vytauto Didžiojo jėgerių batalione kpt. M. Milevičiui suteiktas ,,Garbės jėgerio" vardas bei už nuopelnus Lietuvai, jis apdovanotas ,,Jėgerio" durklu Nr. 011. 2000 m. rugsėjo 29 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu išleistas i atsargą. 

Velionis bus pašarvotas š. m. liepos 23 d. 14 val. Kauno Šventosios dvasios bažnyčios Šilainių 1-ojoje šarvojimo salėje (adresu Milikonių g. 18, Kaunas). Už velionį Šv. mišios bus aukojamas š. m. liepos 24 d. 8 val., Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (dar žinoma kaip Kauno Soboras, rytinėje Laisvės alėjos dalyje).

Velionis išlydimas iš šarvojimo vietos (Milikonių g. 18 , Kaunas) trečiadienį, š. m. liepos 24 d. 13 val., į Taboriškių kapinėse.

Komentarai   

+1 # Audrius Demenius 2019-07-22 17:19
-1 # Audrius Demenius 2019-07-22 17:38
Dėl keistų nuostatų Lietuvos kariuomenė negali finansiškai prisidėti prie savo didvyrio - o Marius toks ir yra - palydėjimo anapilin. Prisidėkime kas galime.
+2 # Saulius Adomas 2019-07-25 07:49
Vakar palydėjome į paskutinę kelionę dimisijos kapitoną Majerį Milevičių, dėkui už pagalbą organizuojant iškilmingas laidotuves LK vadui, pulkininkui G.Veromėjui, VDJB kariams, Kauno įgulai, karininkų ramovės kolektyvui, JV inžinerijos bataliono kariams, KP, KOP orkestrui, visiems bendražygiams kurie pagerbė Marių ir didžiulis dėkui Editai Vintienei.

You have no rights to post comments