"Krašto apsaugai - 15 metų" - 2005 metų balandžio 15 d. konferencijos medžiaga.

Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymų rinkinys 1990-1991 metai